همایش پایش آلاینده های زیست محیطی

شرکت راهی نو فرا نگاه در نمایشگاه جانبی همایش پایش آلاینده های زیست محیطی که در تاریخ ۲۵-۲۶ آبان ماه ۱۳۹۵ در منطقه اقتصادی ماهشهر برگزار شد، شرکت نمود تا محصولات و خدمات خود را بصورت مبسوط به اطلاع کارشناسان و متخصصان برساند.