شرکت راهی نو فرا نگاه در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست ایران با شعار “دوستدار طبیعت و حامی محیط زیست” میزبان مسئولین محترم سازمان و ادارات کل حفاظت محیط زیست و صنایع مختلف با رویکرد همکاری مشترک در راستای حفظ منابع زیست محیطی و پیشگیری از تهدیدها بوده و همواره با به روز رسانی سازمان خود سعی بر حفظ و اجرایی نمودن این هدف کوشش می نماید.

map