سمینار پیلارد در تاریخ ۲۷ تیر ماه با موضوع دوره تخصصی مشعل های صنایع مختلف و غبار سنج و معرفی بروزترین متودهای دنیا