سمینار مپنا در تاریخ ۲۴ و ۲۵ تیر ماه با موضوع دوره آموزشی آنالایزرهای گاز و غبار با سرفصل انواع سنسورها و نحوه عملکرد و روش های مختلف اندازگیری و همچنین نقاط ضعف و قوت مدل ها