شرکت راهی نو فرا نگاه مقدم شما بازدید کنندگان محترم را در هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی محیط زیست گرامی داشته و شما را به بازدید از غرفه این شرکت واقع در سالن ۴۴A شماره ۹۱۱ دعوت می نماید.